รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
   
 
   

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565