อัลบั้มภาพ : อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก มอบหมายรองนายก อบต.ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อในบริเวณบ้านบางรากใม้