ผนึกกำลัง ผู้นำทัองถิ่น ผู้นำท้องที่ พลังอสม.  ฝั่งออกต้องปล
ผนึกกำลัง ผู้นำทัองถิ่น ผู้นำท้องที่ พลังอสม. ฝั่งออกต้องปล
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ด่าน
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ด่าน